CO2 prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt organisaties om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Deze methodiek is ontwikkeld door ProRail en is ondergebracht bij een onafhankelijke stichting SKAO. De ladder bestaat uit 5 tredes. De eerste 3 tredes richten zich op de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. De tredes 4 en 5 richten zich op de uitstoot in de ketens van leveranciers en klanten, waarvan de organisatie een schakel is.

Naast het in kaart brengen en verminderen van de uitstoot, wordt van deelnemende organisaties verwacht dat zij transparant communiceren over alle aspecten van hun CO2-beleid en initiatieven nemen binnen de sector of keten. Externe audits zien toe op de juistheid van de gegevens en het ambitieniveau en permanente commitment van de organisatie. Certificering voor de CO2-Prestatieladder is een aanvulling op het interne klimaat- en energiebeleid van het ministerie.

Voor wie is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is interessant voor bedrijven die onderdeel uitmaken van de gehele keten verbonden aan Prorail en Rijkswaterstaat, maar inmiddels ook daarbuiten. Ook andere opdrachtverleners hebben het voordeel en de kracht van de CO2-Prestatieladder onderkend en hebben dit opgenomen in het aanbestedingsproces.

Inzet wordt beloond

De CO2-Prestatieladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt door overheidsorganisaties en bedrijven gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een – fictieve – korting op de inschrijfprijs.

Het doel van de CO2-Prestatieladder is om:

  • bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot – en die van hun leveranciers – te kennen;
  • permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
  • bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
  • de verworven kennis transparant te delen;
  • en samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Betrouwbaar

MKB Energy werkt met alle bekende energiemaatschappijen samen waarbij betrouwbaarheid voorop staat.

Service

MKB Energy ontzorgt u bij de overstap en zorgt dat dit soepel verloopt.

Kwaliteit

Door onze duidelijke focus op het MKB heeft MKB Energy voor elke ondernemer het juiste energie pakket. Wij geven u dan ook energie zodat u kunt ondernemen, kwaliteit staat hier bij voorop.